Přátelé a rodáci Milovic o.s.

Historie a současnost města Milovice

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Domy Milovice

Milovice č.p. 3 (U Vojtěchů)

Email Tisk PDF

Kniha č. 10 fol. 2. Kniha č. 18 fol. 10 Kniha č. 22 fol. 16. Kniha č. 30 fol. 13. Urbář č. 35 fol. 106. 303. Emfyt. Kniha č. 81 fol. 92. Kniha č. 89 fol. 167. 220

Knihovní číslo 2, popisné 3

Hospoda panská

Vít Srb

r. 1612 koupil ten grunt od sirotků po nebožtíkovi Markovi za 250 kop m., složil hned 40 kop a ročně platil 6 kop m. L. 1621 Adam Srb ujal grunt po svém otci Vítovi s 15 kopami záhonů rolí a „beze všech svršků, nebo všecko, jak pohlaví koňské a dobytek rohatý a ovčí vojáci pobrali“ Grunt byl za 300 kop m. R. 1626 a 1627 neplatil.

L. 1630 dal hejtman Frydrych se Matta grunt ošacovati a nalezeno 15 kop záhonů rolí, valach a hospodářské nářadí; vše oceněno za 310 kop m. a koupil to Matěj Zbejválek, zavdav 50 kop; roční plat zaplatil pouze jedinkráte r. 1631. L. 1635 koupil grunt za 310 kop m. Jiří Hromátka, platil pouze v roce 1638; pak jest teprv až r. 1651 a 1652 německý zápis, že peníze kladl Matěj Malý, jenž po Hromádkovi grunt ujmouti musil. R. 1662 zdědil grunt syn Havel Malý za pouhých 240 kop na roční plat po 4 kopách m. Už r. 1663 zfrajmarčil – vyměnil – statek Jan Pecka, tak, aby každý své dluhy splatil. Vedlo se mu již špatně, neboť do r. 1668, po pět let, „nekladl peněz pro nemožnost“ a r. 1669 „grunt zůstal pustý“. Téhož roku dala ho vrchnost prošacovati na pouhých 110 kop míš. – Z deseti kop záhonů rolí byla polovina lesem zarostlá. Statek koupil Bartoň Vyhledial; „summa hlavní po vdově Alžbětě a 75 kop m. po sirotcích zběhlých“ kladla se do důchodu. R. 1680 poznamenán jest šlechetný skutek tehdy vskutku milostivé vrchnosti, že totiž: „ rest – zbytek dluhů – všem poddaným odpuštěn jest, leč by nový rest zase zrostl“ (fol. 13. Kniha 18 dole). Pak čteme poznámku: „Krčma panská“. V knize 22 fol. 16 jest zřetelně psáno: „Grunt Bartoně Vyhlediala n y n í hospoda panská, z ní doplatiti zůstává 110 kop m. V knize 30. Str. 13 N 2. Jestpod titulem „panská hospoda“ prázdný list a nastává dlouho pomlčka v zápisech.

V urbáři č. 35 fol. 106 jest zapsáno, že z panské hospody se platí ročně 50 zl. R. 1764 šenkýř Jan Krupka dostal vyschlý rybník „Pusták“ s podmínkou, aby vykopal příkop ke Zbožíčku; ujednáno před důchodenským písařem Janem Frant. Sejdlem a Josefem Vojtěchem, oberjägrem. R. 1787 prodal Jan Krupička emfyteutickou hospodu v Milovicích č. 3 z kamene stavěnou za 1630 zl. Václavu (Dorotě) Krejčíkovi. (Instrum II. 283) R. 1807 Jan Krejčík pojal za manželku Dorotu, rozenou Vostrou z Dlouhého Zboží, ovdovělou Svobodovou, která mu přinesla věna 3000 zl. A hospoda měla tutéž cenu.

R. 1811 zdědil hospodu syn Jan Krejčík, oddaný s Barborou Svobodovou, za 1625 zl.; rodiče měli v domě byt a výměnek. Roku 1852 koupil tu hospodu Matěj Liška z Křečhoře u Kolína za 4000 zl. A r. 1856 si ji dal zapsati syn Matěj (Antonie) Liška.

R. 1874 koupila hospodu Alžběta Pick. R. 1878 následuje Anna Štamfestová, r. 1881 Karel Tuzar, r. 1884 František (Alžběta) Hlaváček, r. 1893 František Krumpholc, roku 1897 Václav Vojtěch a r. 1905 Marie Vojtěchová na polovic.

Vložen zápis z r. 1911 o vymazání živnosti hostinské.

Aktualizováno Pondělí, 03 Březen 2014 08:30
 


Strana 5 z 37