Přátelé a rodáci Milovic o.s.

Historie a současnost města Milovice

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Milovice č.p. 41,42,43

Email Tisk PDF

Kniha č. 53 fol. 63, 67. Kniha č. 76 fol. 323. Kniha č. 77 fol. 81. Kniha č. 89 fol. 189. Kniha č. 72 fol. 161.

Číslo popisné 41.

Matěj Martínek

Měl na obecním místě postavenou chaloupku, r. 1773 odhadnutou za 100 zl. Platil ročně po 1 zl. 10 kr. vrchnosti a obci; robotoval jednou týdně. R. 1790 od své tchýně Kateřiny Martinkové ji zdědil Jan Němeček. Tehdy byl rychtářem Jan Roubíček. Dalším majitelem byl Matěj Soumar a dal ji r. 1828 své dceři Kateřině, provdané za Františka Dědka; týž zemřel r. 1834. Poslední dobou robotovali pouze 13 dní do roka. R. 1835 od Jana (Lidmily) Říhy koupila ten domek za 208 zl. Kateřina Urbanová (Petrová), ale zapsáno to bylo až r. 1839. R. 1867 byl majitelem Jan (Anna) Krejčík, r. 1881 Anna Krejčíková, r. 1884 František (Marie) Krejčík a r. 1910 Bohumil (Františka) Vojtíšek.

Kniha č. 53 fol. 64. Kniha č. 76 fol. 248, 261.

Číslo popisné 42.

Jakub Martínek

měl chaloupku postavenou na místě obecním a r. 1773 odhadnutou za 70 zl. Činže vrchnosti a obci obnášela ročně 1 zl. 10 kr. a robota jednou týdně pěší. R. 1800 bez zápisu ji koupil Jan Walter a r. 1820 vložil si do kněh zápis vlastnický jeho syn Jan Valtr, soused vrutický. Po něm ji zdědil syn Jan Valtr a r. 1822 prodal Františkovi (Kateřině) Zumrovi za 500 zl. Pak byl majitelem Zíta. R. 1880 zdědila domek nezletilá dcera jeho Kateřina Zítová. R. 1884 byl majitelem Josef (Anna) Toman, r. 1886 Marie Tomanová, rozená Pokorná, r. 1922 Marie Tomanová na polovici a r. 1923 Václav (Marie) Hradecký.

Kniha č. 53 fol. 65. Kniha č. 77 fol. 36, 260, 275. Kniha č. 68 fol. 290. Kniha č. 89 fol. 199.

Číslo popisné 43.

Jan Urban

měl chaloupku, postavenou na místě obecním a r. 1773 odhadnutou za 60 zl. Činže platil ročně vrchnosti a obci po 1 zl. 10 kr. a robotoval jednou týdně. Ve zpovědním seznamu z r. 1789 jest při tomto čísle zapsán podruh Jan (Anna) Woltr, snad nájemník. R. 1812 zemřel bez kšaftu majitel Jan Urban a jeho dědicem byl Josef Urban. R. 1834 po zemřelém Josefovi Urbanovi dědil domek Josef Urban za 59 zl. stříbra; byl oddán s Kateřinou Korcovou. R. 1851 koupila domek Anna Hodovníková. R. 1854 byl majitelem Václav (Anna) Urban, r. 1857 Anna Mejzrová a r. 1862 Jan (Anna) Krejčík. Pak následoval Antonín Havel a r. 1872 František (Barbora) Hrdlička. R. 1882 následuje Jan (Marie) Vojtěch, r. 1884 Jan (Marie) Pařízek, r. 1886 Antonín (Anna) Král, r. 1927 Václav (Anna) Král, r. 1930 Jaroslav (Josefa) Savický.

Aktualizováno Pondělí, 03 Březen 2014 08:39