Přátelé a rodáci Milovic o.s.

Historie a současnost města Milovice

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Milovice č.p. 13, (195)

Email Tisk PDF

Kniha č. 10 fol. 8. Kniha č. 18 fol. 76. Kniha č. 22 fol. 17. Kniha č. 30 fol. 81. Kniha č. 39 fol. 102,180. Kniha č. 55 fol. 71.Kniha č. 89 fol. 65, 105, 171, 188, 194.

Knihovní číslo 8 (9), popisné 13

Jakub Brouk

prodal svůj grunt Janu Viktorínovi za 390 kop m. a on platil do r. 1621. Ve II. Knize č. 18 fol. 76 jest zápis jiný, že totiž Jan Viktorín ujal grunt „po Matěji Vaníčkovém z gruntu zběhlém, kterýž se svou vůlí spravoval, o čemž však v předešlém purkrechtu, až teprve nyní z doptání – žádná zmínka učiněna není“. Za grunt měl dáti 208 kop m., ale r. 1626 a 1627 neplatil ničeho. L. 1629 byl zase nový hospodář Jiří Řezáč, jenž získal statek výměnou za svůj menší a Viktorínovi přidal 70 kop m. Platil do r. 1631, pak není žádný zápis, až poznámka: „ chce ho (grunt) pustit, pustil a také z tohoto světa vykročil“. R. 1674 koupil grunt za 150 kop míšeň. Martin Urban na roční plat po 4 kopách míš,. „Sednice, síň a komora od M. Vrchnosti vystavěná, v které skoták panský bydlíval; jiného se nic nenachází“. Platil do r. 1681. Vložen jest list Lorence Maglena, v němž se jako krevný příbuzný a plnomocník hlásí o nějaké peníze pro sirotky Manovy; snad sem ani nepatří. R. 1720 zdědí statek vnuk Jan Urban za 567 kop. R. 1753 klade Jakub Blažej a r. 1758 opět Antonín Urban – za 509 kop; stavení bylo velké na 14 zavřití;. R. 1797 klade Josef Urban, addaný s Annou Krejčíkovou; bratrovi Václavovi Urbanovi dal třetinu gruntu (č. 59) a sám si ponechal dvě třetiny statku (r. 1801).

R. 1816 Josef (Anna) Urban dědil č. 13 po Antonínovi Urbanovi za 599 zl. Jeden Urban Václav sloužil r. 1834 u pluku Polom a na statku měl podíl 80 zl. R. 1835 převzal od Josefa Urbana dvě třetiny gruntu za 2800 zl. Jan Havel; r. 1862 nastoupil Josef (Kateřina) Havel za 3100 zl. a r. 1867 to koupil Josef Faltys za 7275 zl. Roku 1869 Jan Kotrba a téhož roku Josef (Josefa) Chytrý. R. 1881 následuje František (Barbora) Hrdlička, r. 1884 Jan (Anna) Hrdlička, r. 1899 Anna Hrdličková a r. 1925 Josef (Marie) Hrdlička.

Na gruntě jest postaven domek č. 195.

Aktualizováno Pondělí, 03 Březen 2014 08:33