Přátelé a rodáci Milovic o.s.

Historie a současnost města Milovice

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Milovice č.p. 14 (60,143)

Email Tisk PDF

Kniha č. 10 fol. 10. Kniha č. 18 fol. 104. Kniha č. 22 fol. 17. Kniha č. 30 fol.115. Kniha č. 39 fol.1. Kniha č. 68 fol. 124, 212, 246. Kniha č. 89 fol. 59, 91. 206.

Číslo knihovní 10 (12), popisné 14

Ondřej Srb

měl r. 1610 grunt zaplacený a nic není dlužen. R. 1623 byl již Srb „sešlý věkem“ a prodal grunt se 14 kopami záhonů polí orných za 400 kop m. se dvěma klisnami, krávou teletem, sviní atd. Václavu Roholýnovi, jenž platil do roku 1638. Pak nademe zápis až r. 1652, že „Jiří Němec“ koupil za 150 kop m. grunt dokonce pustý a pohořelý; r. 1663 a 1664 „neplatil pro nemožnost a r. 1665 umřel a žena po něm ušla y s dětmi“. Téhož roku ujal grunt Jiří Roubal za 160 kop m. a na 6 kop ročně; ale bylo při statku o 3 kopy záhonů více! Totiž 13 orných a 4 porostlé; do r. 1669 neplatil nic pro nemožnost. R. 1669 koupil statek za 150 kop m. Pavel Hlaváček na 4 kopy m. ročně; ale poněvadž grunt hrubě pustý osadil, má býti osvobozen robot, ouroků a kontribucí na 2 leta; pak platil do roku 1681. V knize 22. fol. 17 jest připsáno: teď Kryštof Kočí.

R. 1686 po zběhlým Kryštofovi Kočím ujal grunt za 180 kop m. Jan Petrův, r. 1727 jeho zeť Ferdinand Salát za 340 kop; r. 1729 Tomáš Řehák za 426 kop, „poněvadž F. Salat skrze zlé hospodaření ve dvou letech nic nezlepšil, nýbrž víceji dluhů způsobil“.

R. 1753 kladl Josef Roubíček. Testamentem z r. 1765 odpustil mu hrabě Hynek z Klenové 2 kopy. Josef Roubíček obdržel zápis na ten grunt r. 1762. Když vdova po Tomáši Řehákovi, vdaná za Roubíčka, na kanceláři přísahala, že nebožtík hospodář Řehák Tomáš ani za živa, ani v nemoci nechtěl grunt odkázati svým bratřím, nebo jejich dětem, takže ona sama dědičkou zůstala, grunt měl cenu 499 kop m.

R. 1789 byl grunt rozdělen: Václav Roubíček dostal dvě třetiny gruntu (Instrum. B. II. 212) a Václav Salač z Bělé jednu třetinu toho statku, neboť se r. 1806 k Bartově dceři Josefa Roubíčka přiženil. Václav Roubíček, majitel dvou třetin statku, se r. 1809 oženil s Kateřinou, dcerou Jiříka Krále z Lán a vzal ji do poloviny r. 1816.

R. 1830 ujal grunt za 1860 zl. Václav (Kateřina) Roubíček. Roku 1971 to koupil Jan (Rosálie) Hodek. R. 1877 následuje Václav (Marie) Bohuslav, r. 1900 Václav (Anna) Bohuslav a r. 1908 Václav Bohuslav.

Na gruntě stojí domky č. 60 a 143.

Aktualizováno Pondělí, 03 Březen 2014 08:33