Přátelé a rodáci Milovic o.s.

Historie a současnost města Milovice

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Milovice č.p. 8

Email Tisk PDF

Kniha č. 10 fol. 7. Kniha č. 18 fol. 66. Kniha č. 22 fol. 16. Kniha č. 30 fol. 79. Kniha č. 89 fol.23, 42, 57.

Knihovní číslo 7 (8), popisné 8

Havel Brouk

l. 1587 koupil grunt od Havla Jandy za 400 kop m. L. 1616 Kryštof Roubínek ze Starých Benátek s p. hejtmanem Věnkem Bukovským učinil frajmark (výměnu) za grunt ve Starých Benátkách. R. 1621 neplatil Roubínek ničeho a r. 1626 a 1627 rovněž nic. L. 1636 zdědil grunt syn Václav Roubínek za 200 kop míš. Měl 21 kop záhonů rolí orných a zarostlých bylo pouze 50 záhonů; platil do r. 1638. Pak není zápisu až r. 1675, kdy Jiřík Soumar za 160 kop míš. „ujal grunt od mnoha let pustý a žádného stavení se nenachází“; 8 kop záhonů bylo rolí orných a 16 kop zarostlých – tedy zase jiná výměra. Platil do r. 1681 jak mohl, po 2, 4 a 5 kopách m. ročně; splácel sirotkům Roubínkovým a r. 1680 měl doplatiti 144 kop m. Zde jest zajímavý zápis „pro paměť“: Poněvadž zdejší poddaní na panství lyském k své spravedlnosti přijíti a jejich nápad (podíl) dosáhnouti nemohou, tehdy co tak lysští poddaní zde na panství (benáteckém) jakou pretenci mají, to zas na zdejší poddané naproti tomu přicházeti musí“.

R. 1629 vládl statkem otčím Jiří Pýcha za 370 kop m. r. 1731 Václav Soumar za 462 kop m. a r. 1759 Tomáš Soumar za tutéž cenu. Vložen jest zápis o jediném synovi Jiříka Pýchy, Josefovi, jenž přišel z vojny a s osobou dříve zmrhanou, Rosinou Řípovou, zanechal dítě Josefa; poněvadž ale jinou osobu k stavu manželskému vzíti oumyslu byl, pročež na kanceláři narovnání učinil, že Řípové 10 a Josefovi chlapci 30 kop dobrovolně složil a Rosina od něho docela upustila a nic víc na něm pohledávati nechtěla.

R. 1799 kladl Jakub Soumar, ale zápis dostal teprve r. 1804; grunt byl za 437 zl. R. 1808 koupil statek opět Jan Vlk pro svého syna Václava Vlka za 1400 zl. R. 1816 koupil č. 8 za 1900 zl. Václav (Dorota) Sumr a r. 1854 Jan (Marie) Zumr. R. 1904 nastoupil Antonín (Rosálie) Zumr, r. 1914 Jan Davídek, r. 1920 Bohumil (Růžena) Adam.

Aktualizováno Pondělí, 03 Březen 2014 08:32