Přátelé a rodáci Milovic o.s.

Historie a současnost města Milovice

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Obnova krajiny- stromořadí

Email Tisk PDF

Stromořadí Černava - foto

Za posledních 50 let došlo ke snížení rozmanitosti krajiny, které má negativní vliv nejen na výskyt živočichů a rostlin ve volné přírodě, ale má i dopad na zdraví obyvatel. Milovice jsou podle studie nadprůměrně vystaveny působení prachu, který může způsobovat řadu zdravotních problémů. Snažíme se ve spolupráci s majiteli pozemků, především v nivě potoka Mlynařice a na hranici mezi zastavěnou částí a zemědělsky využívanou plochou, obnovovat louky, sady a stromořadí.

V listopadu 2014 jsme vysázeli první stromořadí 30 ks vysokokmenů hrušní podél polní cesty mezi potokem Mlynařice a areálem zemědělského družstva nedaleko od silnice na Stratov.  Nejen o stromy, ale i o přilehlý pozemek bude občanské sdružení dlouhodobě pečovat.  Bude rozšířena rozmanitost lučních květin a následně pouze 1x ročně sečena, aby se přispělo k rozšíření ohrožených druhů hmyzu (především motýlů) a dalších živočichů.

Ukončení výsadby Stromořadí Černava bylo provedeno na jaře 2015 umístěním podpěr pro dravce, aby se zamezilo možnému polámání vysazených stromů. Touto polní cesta projdete mimo jakoukoliv silniční dopravu od jednoho konce Milovic (výjezd na Lysou) až po druhý (výjezd na Stratov) a můžete dále pokračovat modrou turistickou cestou  okolo Stratova až do Ostré, kde můžete navštívit Botanicus a nebo se vykoupat.

Suché a horké léto 2015 přispělo k tomu, že část stromů (10 ks) i přes pravidelnou zálivku uschlo a budou nahrazeny novou výsadbou na podzim 2016.

Získávání příspěvků na naši  činnost obnovy krajiny není jednoduché, ale rovněž  složité bývá jednání s majiteli pozemků, kde může být alej nebo stromořadí vysázeno. Pokud máte informaci o vhodném místě v nezastavitelné části města na možnou výsadbu stromů nebo keřů, případně by jste rádi podpořili obnovu luk a krajiny v nivě Mlynařice finančním příspěvkem, budeme velmi rádi když se na nás obrátíte.

 

Aktualizováno Pondělí, 30 Květen 2016 12:14