Přátelé a rodáci Milovic o.s.

Historie a současnost města Milovice

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Vojenská vlečka

Email Tisk PDF

 

Vojenská vlečná dráha a „Vlastička“

Počátkem roku 1921 bylo započato se stavbou vojenské vlečné dráhy Lysá nad Labem – Milovice v délce 5,5 Km a již 22. srpna 1921 byla zahájena nákladní doprava. Dnem  1. dubna 1923 byla zahájena pravidelná doprava vojenských osob, jejich rodinných příslušníků a občanů z Milovic. Vojenské vlečce se říkalo „Vlastička“, neboť jedna z malých parních lokomotiv měla na boku název „Vlasta“. Za trať si vlečka sama vybírala příslušné poplatky, provoz udržovala vlastními prostředky i s personálem. Kromě přepravy sloužila k výcviku vojsk železničních útvarů.

Přišla doba nacistické okupace, Milovice byly obsazeny 16. března 1939 v 17. hodin. K 31.března 1939 byla rozpuštěna Československá armáda a vedení provozu na vojenské vlečné dráze Lysá nad Labem – Milovice zkušenější železničáři od železničního pluku v Pardubicích. Ti vedli provoz na účet německé branné moci do konce srpna 1939. Na žádost německé voj. správy byl dosazen do Milovic personál ČSD. Přednosta inspektor Karel Rais, dva průvodčí, strojmistr, 2 strojní čety, 2 strojní zámečníci z Nymburka.

Na jaře r. 1941 začala značná výstavba vojenského tábora a v celých vlacích docházel cement a rozložené baráky.

8.října 1941 byla velitelstvím nařízena němčina jako služební řeč a pro zaměstnance byly zavedeny povinné kurzy německého jazyka. V této době docházelo k nařezávání brzdových hadic a jiných sabotáží, které působily mnoho nepříjemností a pronásledování.

Koncem roku stoupla přeprava osob, spěšnin a vozová služba.Každou sobotu a neděli stoupla hlavně přeprava německých vojáků, kteří cestovali do Prahy, byli neukáznění, nastupování do vlaků působilo problémy. Tábor byl plně obsazen a docházelo denně několik set balíčků pro wehrmacht.

V létě 1944 přesídlil z Polska do Milovic celý „ Panzerzugersatzabteilung“ v síle jednoho pluku s množstvím obrněných vozidel a strojů, pro nedostatek místa na nádraží byla část v Nymburce na místním nádraží.

Ve čtvrtek 3. května 1945 v noci byly na nádraží v Milovicích přemalovány německé nápisy a vyvěšeny československé prapory. Velitel německé posádky nařídil v pátek odstranění čs. vlajek a do 19. hodin obnovení německých nápisů. Němci přes noc stáhly transporty z Nymburka do Milovic. Od vypuknutí povstání v Praze v poledních hodinách dne 5. května 1945 neodjel směrem na Prahu ani jeden vlak, trať byla na několika místech přerušena. Milovická posádka se dala na pochod proti bojující Praze dne 6.května v 05 hod. Na nádraží v Lysé bylo napočítáno 60 tanků, 100 nákladních aut s mužstvem množství motorek a kol.

Vojenská vlečná dráha přešla od 1. července 1953 do provozu ČSD. Osobní doprava byla prováděna motorovou trakcí, nákladní třemi páry přestavovacích vlaků. I přes to ale byla, a mezi starousedlíky a pamětníky je, nazývána „vlečkou“ do dnešní doby.

Po okupaci sovětskou armádou v roce 1968 byl roku 1969 zaveden mezinárodní rychlík na trati Milovice – Moskva a zpět s přepřahem v Lysé nad Labem. V r. 1991 byl zrušen a naposledy odjížděl z milovického nádraží 18.června 1991 v 18.30 hod.

Od července roku 1991 – 2009 po trati jezdí motorový vlak jako přípoj do Prahy, Kolína, Ústí atd. v roce 2008 musely být zapřaženy 3 i čtyři vozy aby ve špičce zvládli přepravit vzrůstající počet cestujících.

V roce 2009 byla zahájena elektrifikace tratě do Lysé nad Labem. 9.prosince2009 přijel po nově rekonstruované a elektrifikované trati první City Elefant. Od 13.prosince 2009 platí nový jízdní řád s přímým spojem Milovice - Praha bez přestupu v Lysé nad Labem. Během rekonstrukce a elektrifikace jezdila náhradní autobusová doprava.

Při předání bytů v ulici Topolové a tamtéž vystavěných rodinných domů byl zahájen provoz autobusové linky od nádraží v Milovicích do Mladé. V ulici Topolová měl otočku.

 

Zdroj: Milovice 600 let a zápisky a výstřižky p. Matějkové

Aktualizováno Sobota, 03 Listopad 2012 10:04